هیات تحریریه

سردبیر:
دکتر فاطمه عزالدینی اردکانی، استاد گروه رادیولوژی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مدیر مسئول:
دکتر احمد حائریان، استاد گروه پریودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مدیر اجرایی:
سکینه مقنی زاده

کارشناس مجله:
مهدیه زارع زاده

ویراستار انگلیسی:
مریم شرف الدینی

مشاور آمار:
فریماه شمسی
 

هیات تحریریه(به ترتیب الفبا)

دکتر جمشید آیت اللهی،
استاد گروه بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
دکتر محمد حسن اخوان کرباسی،
استادیار گروه بیماریهای دهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
pooriakarbassi@gmail.com
دکتر زهرا بحرالعلومی
دانشیار گروه دندانپزشکی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Zbahrololoom@yahoo.com
دکتر فرشته بقائی نائینی
 استاد گروه آسیب شناسی دهان، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر حمیدرضا پاکشیر
استاد گروه ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
دکتر مهدی تبریزی زاده
استاد گروه اندودانتیکس، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
tabrizizadeh@gmail.com
دکتر محمد حسین توده زعیم
دانشیار گروه ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Zaeim44@yahoo.com
دکتر محمد جعفریان
دانشیار گروه جراحی دهان و فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکتر عبدالرحیم داوری
استاد گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
rdavari2000@yahoo.com
دکتر اکبر فاضل
دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
دکتر سید حسین طباطبایی
دانشیار گروه آسیب شناسی دهان و دندان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Taba48971@gmail.com
دکتر محمدحسین لطفی کامران
 دانشیار گروه پروتزهای دندانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
mhlotfikamran@gmail.com
دکتر امیرهوشنگ مهرپرور
دانشیار گروه طب کار، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
ah.mehrparvar@gmail.com
دکتر صغری یاسائی
 استاد گروه ارتودنسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
syassaei @gmail.com


دفعات مشاهده: 3769 بار   |   دفعات چاپ: 554 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 10 بار   |   0 نظر